Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury AkwakulturaK. T. Liotard- Nowy impuls dla strategii zrównoważonego rozwoju europejskiej akwakultury Akwakultura powinna być zjawiskiem trwałym. Wykorzystuje ona nowe metody produkcji. Zwiększa pozyskiwanie żywności ze środowiska wodnego. Konieczna jest ochrona bioróżnorodności. Ważne jest zapewnienie ochrony zwierząt żyjących w środowisku morskim oraz ryb. Warto byłoby stworzyć system certyfikacji dot. produktów akwakultury. Istotne jest zajęcie się kwestią dobrostanu zwierząt w zrównoważonej polityce akwakultury.

R. Seeber- sprawozdanie ma dość negatywny wydźwięk. Ryby hodowlane powinny być bezpieczne dla człowieka.

S. Stevenson - akwakultura ma ogromny potencjał. Wietnam czy Chile zawalają rynek europejski produktami o niższych normach niż te stosowane w UE. Należy zatem zwiększyć standardy przywożonych do UE ryb. Ważne jest udzielanie pomocy producentom akwakultury z UE. Trzeba zapewnić bezpieczeństwo konsumentów i środowiska.  C. Davies – trzeba rozwijać akwakulturę. Jest ona korzystna z punktu widzenia zwierząt.  R. Sommer – nie można postrzegać akwakultury jako zjawiska negatywnego.

T. Skylakakis- dzięki akwakulturze chronimy nasze środowisko. Trzeba stawić czoło zagrożeniom związanym ze zbytnim połowem ryb.

C. Lepage- warto rozwijać akwakulturę, bo niektóre gatunki ryb są na wyginięciu.  Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Niezbędna jest kontrola importu ryb do UE. Połów ryb na terytorium UE nie wzrasta. Europa stosuje najwyższe normy ochrony zdrowia zwierząt. Należy zapewnić ochronę konsumentów i zdrowia zwierząt.